Οικοδομικές Άδειες – Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας

010-538x218

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών ιδιωτικών έργων (κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εκπαιδευτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού, εμπορικών καταστημάτων κτλ.), αλλαγών χρήσεων (με τις απαραίτητες βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσεως, υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ.), καθώς και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε τμηματικά (αποτυπώσεις χώρων, αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες πυρασφάλειας, βεβαιώσεις χρήσεις, βεβαιώσεις απο αρμόδιες υπηρεσίες  κτλ.)