Κατασκευές Κτιριοδομικών Έργων

Αναλαμβάνουμε  με έμπειρα κ ειδικευμένα συνεργεία, την Κατασκευή ιδιωτικών κτιριοδομικών έργων*,  είτε κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, είτε ως Αντιπαροχές, πάντα με  γνώμονα την κάλυψη των δικό σας επιθυμιών και αναγκών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Είμαστε πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, από τα πρώτα στάδια των μελετών (επίσκεψη και αποτύπωση του χώρου, σχεδιασμός κατόψεων και  σύνταξη τεύχους προτάσεων)  έως την πλήρη αποπεράτωση του έργου, είτε προτείνωντας λύσεις για την διακόσμηση  εσωτερικών  χώρων (κατοικίων, καταστημάτων,  επαγγελματικών χώρων),  είτε  αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την κατασκευή :

  • Νέων Κτιριοδομικών Ιδιωτικών Έργων * ,
  • Προσθήκες και Επεκτάσεις υπαρχόντων κτιρίων,
  • Αλλαγές χρήσεις κτιρίων* ή τμημάτων αυτών,
  • Επισκευές και Ενισχύσεις Υπαρχόντων Κτιρίων (Μανδύες εκτοξευμένου σκυροδέματος, Αντιστηρίξεις, τσιμεντενέσεις, ρητίνες, Ενισχύσεις με λάμες και σύμμεικτα υλικά),
  • Αντιπαροχές (αναλαμβάνουμε  με την αγορα οικοπέδων, είτε με την μεθοδο της αντιπαροχής, την αξιοποίηση των οικοπέδων σας για την κατασκεύη ιδιωτικών έργων)

* (Κατοικιών, Επαγγελματικών χώρων, Χώρων  συνάθροισης κοινού, Εμπορικών καταστημάτων,  Βιομηχανικών κτιρίων)