Επιβλέψεις

Παρακολουθούμε τα έργα * σε όλα τα στάδια των οικοδομικών εργασιών, πάντα σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και τα τεχνικά συνεργεία, με σκοπό την ασφαλή και ορθή αποπεράτωση τους σε συνδυασμό με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης τους.

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια την Επίβλεψη, την Οργάνωση και τον Συντονισμό των τεχνικών συνεργειών έως το πέρας των εργασιών, ιδιωτικών έργων :

  • Νέων Κατασκευών*,

  • Επισκευών και Ανακαινίσεων υπαρχόντων κτισμάτων – χώρων *,

  • Ηλεκτρολογικών – Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

  • Συντηρήσεων, Αποκαταστάσεων.

*Κατοικιών, Γραφείων, Επαγγελματικών χώρων, Εμπορικών Καταστημάτων, Βιομηχανικών κτιρίων.