Άδειες-Διεκπεραιώσεις

Άδειες Δόμησης*

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών δόμησης οικοδομικών έργων (Κατοικιών, Επαγγελματικών χώρων, Χώρων συνάθροισης κοινού, Εμπορικών καταστημάτων,  Βιομηχανικών κτιρίων)

  • Νέες Κατασκευές – Προσθήκες Ιδιωτικών Έργων,
  • Αλλαγές Χρήσης - Διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων ,
  • Διαμορφώσεις – Ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
  • Επισκευές, μονώσεις και ενισχύσεις κτιρίων και σεισμοπλήκτων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

1. Συλλογή στοιχείων και απαραιτήτων εγγράφων (άδειες, σχέδια κτλ.)

2. Αποτύπωση του χώρου,

3. Προμελέτη, Προσφορά – Προτάσεις,

4. Προϋπολογισμός έργου, χρονικός προγραμματισμός,

5. Μελέτες (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ),

6. Διεκπεραίωση στην αρμόδια πολεοδομική αρχή και άλλες υπηρεσίες,

7. Επίβλεψη μέχρι περατώσεως του έργου, συντονισμός των τεχνικών συνεργείων

 

Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας Επαγγελματικών Χώρων – Βιομηχανιών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Αδειών Ιδρύσεως και Αδειών Λειτουργίας , είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά (έλεγχος νομιμότητας και αποτύπωση  χώρου, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη πυρασφάλειας, βεβαιώσεις κτλ.) καθώς και τη διεκπεραίωση των φακέλων στις Υπηρεσίες (Υγειονομικό, Δασαρχεία, Εφορείες αρχαιοτήτων, Πυροσβεστική, Υπουργεία κτλ.)  Επαγγελματικών Χώρων-Γραφείων,  Χώρων Συνάθροισης Κοινού,  Ιατρείων – Φαρμακείων, Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων,  Εμπορικών Καταστημάτων,  Βιομηχανιών,  Εργαστηρίων,  Συνεργείων οχημάτων,  Πρατηρίων υγρών καυσίμων – Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων,  Εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής Ενεργείας.

 

Νομιμοποιήσεις Αυθαίρετων Κτισμάτων

Μέτα τις 21/09/11 απαγορεύεται οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση τίτλων, αγοροπωλησία κτλ) αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτισμάτων που περιλαμβάνουν αυθαίρετες κατασκεύες.  Επομένως η Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση των αυθαιρετών κατασκευών ειναι πλέον αναγκαία και απαραίτητη για την σύσταση συμβολαίων, για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ενώ συγχρόνως αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου για τα αυθαίρετα κτίσματα.

Διαδικασία :

Βήμα 1. Παραλαβη απαραιτήτων δικαιολογητικών απο τον ιδιοκτήτη (οικ. άδειες, σχέδια, τίτλους ιδιοκτησίας, δημόσια έγγραφα κτλ.),

Βήμα 2. Αποτύπωση χώρου, συλλογή στοιχείων, έλεγχος νομιμότητας (αυτοψία χώρου, έλεγχος εγκεκριμένων σχεδίων με την υπάρχουσα κατάσταση),

Βήμα 3. Υπολογισμός προστίμων, Σύνταξη και υποβολή φακέλου (τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, ΔΔΤ,  κτλ.)

Βήμα 4. Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κτισμάτων, Τακτοποιήσεις   Αυθαιρέτων κατασκευών.

 

Βεβαιώσεις Μεταβίβασης Ακινήτων

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαιώσεων Μεταβίβασης Ακινήτων  για την σύσταση τίτλων ιδιοκτησίας (αυτοψία χώρου, έλεγχος εγκεκριμένων σχεδίων, παροχή νέων σχεδίων κατόψεων και τοπογραφικού διαγράμματος ανα περίπτωση).

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (άρθρο 23, παρ. 4).

Διαδικασία :

Βήμα 1. Παραλαβη απαραιτήτων δικαιολογητικών απο τον ιδιοκτήτη (οικ. άδειες, σχέδια, τίτλους ιδιοκτησίας, δημόσια έγγραφα κτλ.)

Βήμα 2. Αποτύπωση χώρου, συλλογή στοιχείων, έλεγχος νομιμότητας,

Βήμα 3.  Έκδοση Βεβαίωσης  Μεταβίβασης Ακινήτου.

 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ακινήτων

Διαδικασία :

Βήμα 1. Παραλαβη απαραιτήτων δικαιολογητικών απο τον ιδιοκτήτη, υπηρεσίες κτλ.

Βήμα 2. Αποτύπωση χώρου, συλλογή στοιχείων,

Βήμα 3.  Έκδοση Βεβαίωσης  Μεταβίβασης Ακινήτου και Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Δικαιολογητικά :

Αντίγραφο στελέχους οικ. αδείας, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί,

Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο),  Τίτλοι ιδιοκτησίας.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

Αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ.

Νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ.

Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.