Μελέτες

Τοπογραφικά – Αρχιτεκτονικές μελέτες

 • Αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων  (Για την σύσταση συμβολαίων, οριοθετήσεις οικοπέδων κτλ.),
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών κτιριοδομικών έργων  (Κατοικιών,  Επαγγελματικών χώρων,  Χώρων  Συνάθροισης κοινού,  Εμπορικών καταστημάτων,  Βιομηχανικών κτιρίων),
 • Άδειες λειτουργίας – Αλλαγές χρήσεις κατοικιών, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων,

Έμπειροι συνεργάτες μας Πάντα σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη ώστε να επιτύχουμε ένα καλαίσθητο, ασφαλές, βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα .

 

Διαμορφώσεις – Ανακαινίσεις – Διακόσμηση

 • Διαμορφώσεις – Ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
 • Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών κτιρίων.

Μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελούν:

1. Επίσκεψη και αποτύπωση του προς διαμόρφωση – ανακαίνιση χώρου, Συλλογή στοιχείων,

2. Προμελέτη – Σύνταξη προσφοράς,

3. Σχεδιασμός κάτοψης, Τεύχος προτάσεων – ιδεών ως προς την διακόσμηση,

4. Σχεδιασμός επίπλων από έμπειρους συνεργάτες μας.

 

Στατικές Μελέτες – Μελέτες Στατικής Επάρκειας – Ενισχύσεις

 • Μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, Μεταλλικές κατασκευές, Ξύλινες κατασκευές,
 • Αντισεισμικός Έλεγχος και Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υπαρχόντων κτισμάτων,
 • Έλεγχος Σεισμόπληκτων (Ενισχύσεις, Επισκευές).

 

Μελέτες περιβαλλοντικές – Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές

 • Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ισχυρά – Ασθενή Ρεύματα,
 • Εγκατάστασης Ανελκυστήρων,
 • Φυσικό Αέριο,
 • Ενεργητική – Παθητική Πυροπροστασία,
 • Περιβαλλοντικές
 • ΚΕΝΑΚ

 

Οικονομικές Μελέτες

 • Σύνταξη προσφορών, Επιμετρήσεις – Προϋπολογισμοί κτιριοδομικών έργων,
 • Εκτιμήσεις ακινήτων,
 • Εσωτερικών – Εξωτερικών διαρρυθμίσεων,  Αλλαγές χρήσεις (Κατοικιών, Επαγγελματικών χώρων, Χώρων  Συνάθροισης κοινού, Εμπορικών καταστημάτων κτλ.)