Ανακαινίσεις – Διακόσμηση Επαγγελματικών χώρων – Κατοικιών


  • Διαμορφώσεις – Ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
  • Διακόσμηση κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων και επαγγελματικών κτιρίων.

Έμπειρος συνεργάτης  μας επισκέπτεται τον προς διαμόρφωση ή προς ανακαίνιση χώρο σας.

Αποτυπώνουμε την υπάρχουσα κατάσταση, εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα ή  δυσλειτουργίες άλλα και τις δυνατότητες του εκάστοτε χώρου  και προτείνουμε λύσεις & ιδέες (σχεδιασμός κατόψεων, σχεδιασμός &  διάταξη επίπλων, διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτλ.), πάντα σε επικοινωνία και συνεργασία μαζί σας, για ένα καλαίσθητο, ασφαλές,  οικονομικό και  πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

1. Αυτοψία/Αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου,

2. Προμελέτη, Σύνταξη προσφοράς και προτάσεων,

3. Προϋπολογισμός έργου και χρονικός προγραμματισμός εργασιών,

4.Μελέτη, σχεδίαση (κατόψεις, όψεις, τομές κλπ.),

5. Διεκπεραίωση αδειών και λοιπών απαιτητών εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες,

6. Εξειδικευμένα συνεργεία για την κατασκευή,

7. Επίβλεψη – καθοδήγηση από έμπειρο συνεργάτη μας – μηχανικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας δώσουμε  μια προσφορά – πρόταση.