Πρόγραμμα »Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Σύντομες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα »Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος (exoikonomoneon.gov.gr) θα ανοίξει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ενότητες:

 • Την ενότητα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Στην ενότητα αυτήν θα μπορούν να επιδοτηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον οικιακό κτιριακό τομέα.
 • Την ενότητα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ. Στην ενότητα αυτήν  η οποία προϋποθέτει την ένταξη στο «Εξοικονομώ» θα μπορούν να επιδοτηθούν παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην ενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην ενότητα του «Εξοικονομώ». Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ».
 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω». Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.

Προσοχή: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Ως 22.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: Ως 10.000 ευρώ.

Καλύπτεται  έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης είναι κλιμακωτό, αναλόγως εισοδήματος, ενώ προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους πολύτεκνους  με μια πρόσθετη επιχορήγηση που ανέρχεται στο 15%.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Προσοχή: Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας. Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Κωδικοί TAXISnet.
 • Στέλεχος και εγκεκριμένα σχέδια Οικοδομικής άδειας ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Αντίγραφο Ε1, στο οποίο δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου.
 • Αντίγραφο Ε9 σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.
 • Τελευταία εκδοθείσα πράξη ΕΝΦΙΑ έτους 2022.
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.
 • Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Ενότητα  «Εξοικονομώ»

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
 • Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης
 • Συσκευές Smart Home
 • Οικιακές, ηλεκτρικές συσκευές

Β. Ενότητα  «Ανακαινίζω»

 • Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας
 • Αντικατάσταση πόρτας εισόδου
 • Αντικατάσταση – επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση – επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων
 • Επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων
 • Ντουλάπια