Διαδικασία υποβολής & προθεσμίες απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον νόμο 4178/2013

Δείτε εδώ την Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013  καθώς και τις προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων και προσαυξήσεων. (πηγή ΤΕΕ)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7/2/14

· ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 20% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 10/02/14

· ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 30% – ΕΚΠΤΩΣΗ 10% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 10/02/14

· 102 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 50 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 ΔΟΣΕΩΝ ΕΩΣ  10/02/14

· 17 (6ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 ΔΟΣΗΣ ΕΩΣ  10/02/14

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 8/2/14 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/14

· ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 20% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 08/08/14

· ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 30% – ΕΚΠΤΩΣΗ 10% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 08/08 /14

· 84 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 50 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 ΔΟΣΕΩΝ ΕΩΣ  08/08/14

· 14 (6ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 ΔΟΣΗΣ ΕΩΣ  08/08/14

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 8/8/14 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/2/15

· ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 20% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 09/02/15

· ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 30% – ΕΚΠΤΩΣΗ 10% – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 09/02/15

· 60 (ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 50 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 6 ΔΟΣΕΩΝ ΕΩΣ  09/02/15

· 10 (6ΜΗΝΙΑΙΕΣ) ΔΟΣΕΙΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 ΔΟΣΗΣ ΕΩΣ 09/02/15

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ 6ΜΗΝΙΑΙΑ 300 ΕΥΡΩ

ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ – 1% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ


Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 2-9-13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Για να δείτε τον νομο 4178/2013 πιέστε  ΕΔΩ

(πηγή Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)