Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η εκτίμηση ενός ακινήτου αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική αξία ενός ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης, την ανώτατη εμπορική αξία και την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου. Η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου έχει σαν αφετηρία τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του (δόμηση, συντελεστής κάλυψης, ύψος, χρήση γης, τυχον πολεοδομικές παρεκκλίσεις κλπ.).

Κατά την εκτίμηση ενός ακινήτου πρέπει να ληφθούν υποψιν οι εξής παράμετροι :

  1. Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό
  2. ηλικία ακινήτου
  3. οφέλη ή μειονεκτήματα (όροφος, τοποθεσία, θέα, πάρκινγκ, θέρμανση)
  4. τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκτίμηση ακινήτου :

  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αντίγραφο συμβολαίου
  • Αντίγραφο κατόψεων κτηρίων
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

Πωλούνται Οροφοδιαμερίσματα (κατοικιες) , Νέας Τριώροφης οικοδομής, στον δήμο Αιγάλεω, με θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή και αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο.