Ψηφίστηκε ο νόμος παράτασης Ενεργειακών Επιθεωρητών, δασών και ΠΕΑ.

Συγκεκριμένα Το άρθρο 33 αναφέρεται στην παράταση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών
Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄
174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται
έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

Το άρθρο 58 για τα ΠΕΑ: ​Τροποποιούµενες διατάξεις

«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ
και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).»

Για να διαβάσετε τον νόμο, πατήστε εδω.
Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3dca13fa-93f0-44e2-a1ad-a540012b3c29