Λήξη προθεσμίας για υπαγωγή στο Νόμο 4014/2011 περί Αυθαιρέτων

Στις 31 Μαΐου έληξε η προθεσμία που αφορά στη δυνατότητα νέων υπαγωγών στο νόμο 4014/2011 για τα αυθαίρετα. Σε συνέχεια και της από 22.05.2013 σχετικής ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα διαχείρισης του Ν.4014/2011 του ΤΕΕ, πληρωμές Τελών Υπαγωγής (Παραβόλων), τα οποία θα έχουν καταβληθεί σε Τράπεζα μετά την 31.05.2013, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

Οι υπόλοιπες πληρωμές Ειδικών Προστίμων (Εφάπαξ και ∆όσεων), καθώς και οι λοιπές διαδικασίες (βεβαιώσεις, διορθώσεις κλπ) θα πρέπει να εκτελούνται κανονικά. Το ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια της από 22/5/13 ανακοίνωσης σχετικά με τις προθεσμίες του Νόμου 3843/10, διευκρινίζει ότι η καταληκτική προθεσμία της 31/5/13 αφορά αποκλειστικά την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου, και δεν επηρεάζει την διαδικασία περαίωσης των υποθέσεων από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ που μπορεί να γίνει και μετά την 31/5/13 εφόσον το ειδικό πρόστιμο έχει εξοφληθεί μέχρι 31/5/13.

Από τον Ιούλιο ξεκινά η νέα διαδικασία για τη νομιμοποίηση αυτήν τη φορά εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων αυθαιρεσιών, καθώς και των υπερβάσεων έως 40% των οικοδομικών αδειών. Στη διαδικασία νομιμοποίησης θα μπορούν να μπουν και όλα τα κτήρια προ του 1983, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατηγορία των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις ή χωρίς οικοδομική άδεια, για τα οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει εμπλοκή με το ΣτΕ. Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΕΚΑ, η τακτοποίησή τους «θα συνδεθεί με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για νέες εντάξεις ή αγορά δικαιωμάτων μέσω τράπεζας γης. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την κατηγοριοποίηση και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να ξεκινήσει από τον Ιούλιο η νέα διαδικασία, επιμένοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν προσκρούουν στη νομολογία του ΣτΕ, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικό τον νόμο Παπακωνσταντίνου για την τακτοποίηση κάθε κατηγορίας αυθαιρέτου – εκτός αυτών που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλούς και αρχαιολογικούς χώρους.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων (πέργκολες, μπάρμπεκιου, εξώστες, αλλαγές διαρρύθμισης κ.λπ.), εντός οριζόντιας ιδιοκτησίας και ανεξαρτήτως του αριθμού τους, καθώς και όλα τα αυθαίρετα κτήρια προ του 1975. Ακόμη, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μετά την καταβολή προστίμου για υπερβάσεις έως 40% της δόμησης και έως 20% του ύψους. Οριστική νομιμοποίηση θα λάβουν, αντί προστίμου, και όλα τα αυθαίρετα προ του 1983. Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνεται με απλή δήλωση και προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, αεροφωτογραφίες ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει έως τις 28 Ιουλίου του 2011.

Τελειώνει στις 31 Μαΐου η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων και δεν θα δοθεί νέα παράταση, ενώ από Ιούλιο ξεκινά η νέα διαδικασία για τη νομιμοποίηση αυτήν τη φορά εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων αυθαιρεσιών, καθώς και των υπερβάσεων έως 40% των οικοδομικών αδειών. Στη διαδικασία νομιμοποίησης θα μπορούν να μπουν και όλα τα κτήρια προ του 1983, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατηγορία των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις ή χωρίς οικοδομική άδεια, για τα οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει εμπλοκή με το ΣτΕ. Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΕΚΑ, η τακτοποίησή τους «θα συνδεθεί με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για νέες εντάξεις ή αγορά δικαιωμάτων μέσω τράπεζας γης. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την κατηγοριοποίηση και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να ξεκινήσει από τον Ιούλιο η νέα διαδικασία, επιμένοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν προσκρούουν στη νομολογία του ΣτΕ, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικό τον νόμο Παπακωνσταντίνου για την τακτοποίηση κάθε κατηγορίας αυθαιρέτου – εκτός αυτών που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλούς και αρχαιολογικούς χώρους. Με 500 ευρώ Το νέο σχέδιο προβλέπει τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων (πέργκολες, μπάρμπεκιου, εξώστες, αλλαγές διαρρύθμισης κ.λπ.), εντός οριζόντιας ιδιοκτησίας και ανεξαρτήτως του αριθμού τους, καθώς και όλα τα αυθαίρετα κτήρια προ του 1975. Ακόμη, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μετά την καταβολή προστίμου για υπερβάσεις έως 40% της δόμησης και έως 20% του ύψους. Οριστική νομιμοποίηση θα λάβουν, αντί προστίμου, και όλα τα αυθαίρετα προ του 1983. Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνεται με απλή δήλωση και προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, αεροφωτογραφίες ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει έως τις 28 Ιουλίου του 2011.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τελειώνει στις 31 Μαΐου η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων και δεν θα δοθεί νέα παράταση, ενώ από Ιούλιο ξεκινά η νέα διαδικασία για τη νομιμοποίηση αυτήν τη φορά εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων αυθαιρεσιών, καθώς και των υπερβάσεων έως 40% των οικοδομικών αδειών. Στη διαδικασία νομιμοποίησης θα μπορούν να μπουν και όλα τα κτήρια προ του 1983, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατηγορία των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις ή χωρίς οικοδομική άδεια, για τα οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει εμπλοκή με το ΣτΕ. Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΕΚΑ, η τακτοποίησή τους «θα συνδεθεί με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για νέες εντάξεις ή αγορά δικαιωμάτων μέσω τράπεζας γης. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την κατηγοριοποίηση και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να ξεκινήσει από τον Ιούλιο η νέα διαδικασία, επιμένοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν προσκρούουν στη νομολογία του ΣτΕ, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικό τον νόμο Παπακωνσταντίνου για την τακτοποίηση κάθε κατηγορίας αυθαιρέτου – εκτός αυτών που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλούς και αρχαιολογικούς χώρους. Με 500 ευρώ Το νέο σχέδιο προβλέπει τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων (πέργκολες, μπάρμπεκιου, εξώστες, αλλαγές διαρρύθμισης κ.λπ.), εντός οριζόντιας ιδιοκτησίας και ανεξαρτήτως του αριθμού τους, καθώς και όλα τα αυθαίρετα κτήρια προ του 1975. Ακόμη, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μετά την καταβολή προστίμου για υπερβάσεις έως 40% της δόμησης και έως 20% του ύψους. Οριστική νομιμοποίηση θα λάβουν, αντί προστίμου, και όλα τα αυθαίρετα προ του 1983. Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνεται με απλή δήλωση και προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, αεροφωτογραφίες ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει έως τις 28 Ιουλίου του 2011.Πηγή: www.paraskhnio.gr 

Τελειώνει στις 31 Μαΐου η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων και δεν θα δοθεί νέα παράταση, ενώ από Ιούλιο ξεκινά η νέα διαδικασία για τη νομιμοποίηση αυτήν τη φορά εκατοντάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων αυθαιρεσιών, καθώς και των υπερβάσεων έως 40% των οικοδομικών αδειών. Στη διαδικασία νομιμοποίησης θα μπορούν να μπουν και όλα τα κτήρια προ του 1983, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατηγορία των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις ή χωρίς οικοδομική άδεια, για τα οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει εμπλοκή με το ΣτΕ. Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΕΚΑ, η τακτοποίησή τους «θα συνδεθεί με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για νέες εντάξεις ή αγορά δικαιωμάτων μέσω τράπεζας γης. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την κατηγοριοποίηση και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στα μέσα Ιουνίου, με στόχο να ξεκινήσει από τον Ιούλιο η νέα διαδικασία, επιμένοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν προσκρούουν στη νομολογία του ΣτΕ, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικό τον νόμο Παπακωνσταντίνου για την τακτοποίηση κάθε κατηγορίας αυθαιρέτου – εκτός αυτών που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλούς και αρχαιολογικούς χώρους. Με 500 ευρώ Το νέο σχέδιο προβλέπει τη νομιμοποίηση με 500 ευρώ όλων των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων (πέργκολες, μπάρμπεκιου, εξώστες, αλλαγές διαρρύθμισης κ.λπ.), εντός οριζόντιας ιδιοκτησίας και ανεξαρτήτως του αριθμού τους, καθώς και όλα τα αυθαίρετα κτήρια προ του 1975. Ακόμη, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μετά την καταβολή προστίμου για υπερβάσεις έως 40% της δόμησης και έως 20% του ύψους. Οριστική νομιμοποίηση θα λάβουν, αντί προστίμου, και όλα τα αυθαίρετα προ του 1983. Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνεται με απλή δήλωση και προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από μηχανικό, αεροφωτογραφίες ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει έως τις 28 Ιουλίου του 2011.Πηγή: www.paraskhnio.gr