Ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχωρά σε ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αδείας σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Επίσης, ρυθμίσεις γίνονται και σε θέματα αυθαιρέτων.
Σύμφωνα με τη ΠΝΠ, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας.

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις.
Ακόμα μια ρύθμιση που έρχεται είναι πως: «Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις στα αυθαίρετα προβλέπεται πλέον: Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 να παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού.

(πηγή : http://www.attikipress.gr)