Τα 5 σημεία της Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Τα 5 σημεία της Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων
1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
2.Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
3.Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4.Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
5.Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.
Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»
Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.

Για να δείτε την δήλωση ανάθεσης του ιδιοκτήτη πατήστε εδώ

Για να δείτε την βεβαίωση μηχανικού και ιδιοκτήτη πατήστε εδώ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΩΣ 31-10-2011

Συμφωνα με το Αρθρο 29 /παρ.3 , του Ν4014/11 Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων στις πολεοδομικές υπηρεσίες παρατείνεται έως τις 30/10/2011

Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης του ειδικού προστίμου παρατείνεται έως τις 30-12-2011.

Νέα διόροφη κατοικία στην Λευκάδα

 

Με τη χθεσινή δημοσίευση του νόμου 4014 για τα αυθαίρετα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 209 τεύχος Α’ της 21/9/2011), ενεργοποιήθηκε το άρθρο 23, που προβλέπει ότι όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων (γονική παροχή, αγοραπωλησία κ.λπ.), ακόμη και γηπέδων, συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του μηχανικού στις οποίες βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετα ή δεν έχουν γίνει πολεοδομικές παραβάσεις. Σε περίπτωση αυθαιρεσιών, τότε στο συμβόλαιο επισυνάπτεται η βεβαίωση τακτοποίησης.

- Αδόμητα οικόπεδα ή ακίνητα χωρίς πολεοδομικές παραβάσεις μεταβιβάζονται χωρίς πρόβλημα, με μια υπεύθυνη δήλωση του σημερινού ιδιοκτήτη. Επιπλέον, ο μηχανικός θα κάνει αυτοψία για να πιστοποιήσει τη νομιμότητα.

- Αυθαίρετα ή νόμιμα κτίσματα με πολεοδομικές παραβάσεις δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, πριν να τακτοποιηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νέο νόμο για τα αυθαίρετα και επιπλέον να εξοφλήσουν το πρόστιμο, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη σύνταξη του συμβολαίου.

(πηγή inews)

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την ρύθμιση των αυθαιρέτων κατασκευών “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”.

Για να διαβάσετε τον Νόμο πατήστε εδώ.

Οι συνεργάτες μου και εγώ αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των σταδιων της τακτοποίησης και είμαστε πρόθυμοι να λύσουμε τυχόν απορίες που αφορούν την προς τακτοποίηση κατασκευή σας, τον υπολογισμό των προστίμων, των ειδικων παραβόλων και των αμοιβών  (τις ελάχιστες για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται και που καθορίζονται από τις νόμιμες σύμφωνα με τον  ν. 3919/2011).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την  ρύθμιση των αυθαιρέτων κτισμάτων είναι :
• Αίτηση ιδιοκτήτη
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου αναγράφονται :
1. Ατομικά στοιχεία  ιδιοκτήτη
2. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη
3. αριθμός και έτος οικοδομικής άδειας
4. Εμβαδόν χώρου
5. Χρήση κατασκευής
6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης
7. Το τελευταίο Ε9 όπου φαίνεται το γεωτεμαχιο που βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή
8. Δήλωση ότι το ακίνητο τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση
9. Είδος κατοικίας :Ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας – Αλλης κατοικίας – Αλλης χρήσης

• Τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία περιλαμβάνει :
1. Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης,
2. Εμβαδόν και χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
3. Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη ή όχι,
4. Φωτογραφίες από όλες τις όψεις,
5. Αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας (εάν υπάρχει άδεια),
6. Αντίγραφο τοπογραφικού αδείας (εάν υπάρχει άδεια).
6α. Εάν δεν υπάρχει θα χρειαστεί εκ νέου εξαρτημένο (σε Ε.Γ.Σ.Α.) τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα χάρτη και με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε αυτόν.
7. Αντίγραφο κάτοψης αδείας ή αν δεν υπάρχει εκ νέου σχεδίασή της,
8. Τομή σε κλίμακα 1:100,
9. Στις εκτός σχεδίου περιοχές και στους οικισμούς χωρίς σχέδιο απατείται Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (Ε.Γ.Σ.Α.) με απόσπασμα χάρτη και με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε αυτόν,
10. Σε περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου,
11. Διάγραμμα κάλυψης για κάθε οικοδομήσιμο γήπεδο ή οικόπεδο,
12. Δήλωση μηχανικού περί στατικής επάρκειας (ταχύς οπτικός έλεγχος όπου θα αναφέρεται η ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν βλάβες του),
13. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής,
14. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της κατασκευής.
15. Παράβολο – αποδεικτικό πληρωμής Ελληνικού Δημοσίου

Η διαδικασία νομιμοποίησης θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια, με την υποβολη της  αίτησης ιδιοκτήτη, του παραβολου και του έντυπου υπολογισμού ειδικού προστίμου της κατασκευής στην αρμόδια πολεοδομικη αρχή ή στα ΚΕΠ του δήμου έως τις 30/11/2011 (πρώτο στάδιο) και η υποβολή των υπολοίπων δικαιολογητικών εντος 4 μηνών απο τις 30/11/2011 (δεύτερο στάδιο).

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας γραφείο  ώστε να σας ενημερωσουμε για οποιαδήποτε απορία που αφορά την προς τακτοποίηση κατασκευής σας και να αναλάβουμε εξ΄ολοκλήρου την διαδικασια της τακτοποίησης, τον υπολογισμό των προστίμων, των ειδικων παραβόλων και των αμοιβών  (τις ελάχιστες για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται και που καθορίζονται από τις νόμιμες σύμφωνα με τον  ν. 3919/2011).

 


 

Σε άρθρο που ψηφίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης και συνιστά νέα αλλαγή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα αναλάβει τη δημιουργία της ιστοσελίδας για τα αυθαίρετα, με έξοδα που θα καλύψει το Πράσινο Ταμείο.

Όλα τα δικαιολογητικά (κατόψεις, τοπογραφικά, άδειες οικοδομής, φωτογραφίες) θα πρέπει να σκανάρονται και να αποστέλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου που θα δημιουργηθεί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά οφέλη από τη ρύθμιση, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει δυο μήνες (από 1-10 μέχρι 31-11) και πρέπει να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.