Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

Υπολογίστε online το πρόστιμο που θα χρειαστεί να καταβληθεί για τη νομιμοποίηση / τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων βάσει σχεδίου νόμου 28-07-11.

Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας γραφείο ώστε να λύσουμε τυχόν απορίες που αφορούν την προς τακτοποίηση κατασκευή σας, τον υπολογισμό των προστίμων, των ειδικων παραβόλων και των αμοιβών  (για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται και που καθορίζονται από τις νόμιμες σύμφωνα με τον  ν. 3919/2011).