Οκτάμηνη παράταση για την εφαρμογή του ΝΟΚ

Οκτάμηνη παράταση της εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, για να γίνουν αναγκαίες συ-
μπληρώσεις και διορθώσεις αλλά και για να προετοιμαστούν ο τεχνικός κόσμος και οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες ζήτησε το ΤΕΕ, ασκώντας παρέμβαση χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με κοινή πα-
ρουσία του Χρήστου Σπίρτζη, προέδρου ΤΕΕ και του Σωκράτη Αλεξιάδη, πρώτου αντιπρόεδρου της Δι-
οικούσας Επιτροπής ΤΕΕ. Την κύρια παρέμβαση άσκησε ο Σ. Αλεξιάδης, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο
νόμου για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό εντάσσεται σε ένα πλέγμα νομοθετημάτων, που έχει θεσμοθε-
τήσει το ΥΠΕΚΑ τα τελευταία δύο χρόνια και αφορούν στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος,
(ν3843/2010, ν4014/2011 και ν4030/2011), τα οποία όχι μόνο περιέχουν αποσπασματικές ρυθμίσεις
αλλά παράλληλα τα εγχειρήματα αυτά δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό καινοτόμο πλαίσιο, που μπορεί
να αλλάξει ριζικά και να εξορθολογήσει τον τρόπο παραγωγής ιδιωτικών έργων στη χώρα μας.

Για να δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ πατήστε εδώ

 

(Πηγή ηλεκτρονική ενημέρωση ΤΕΕ)