Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Δικαιολογητικά

 1. Στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της
 2. Σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (εγκεκριμένα σχέδια)
 3. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 4. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
 5. Τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών – υπερβάσεων
 6. Δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας (εφόσον απαιτείται)
 7. Πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου (εφόσον απαιτούνται)
 8. Νέες κατόψεις (εφόσον διαφέρουν από τις εγκεκριμένες)
 9. Πιστοποιητικό Πληρότητας

Διαδικασία

Η εργασία του μηχανικού είναι να ελέγξει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν) και να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο όσον αφορά:

 1. Την νομιμότητα του χώρου (οικοδομική άδεια, τακτοποιήσεις, σχέδια)
 2. Την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου/ιδιοκτησίας (ΠΕΑ)
 3. Την στατική επάρκεια (ΔΔΤ, μελέτη στατικής επάρκειας)
 4. Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Εν συνεχεία συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα (καταχώρηση στοιχείων οικοπέδου, κτισμάτων, ιδιοκτησιών..) για την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου και για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδοντai: το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης.

Παρατηρήσεις

 1. Κάθε ακίνητο στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει σύμφωνα με τον νέο νόμο να αποκτήσει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για να υπαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ).
 2. Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση του μηχανικού και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου ή Ιδιοκτησίας που θα εκδίδεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα.
 3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου πρέπει να έχουν :
 • Όλα τα νέα κτίρια και διαιρεμένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται οικοδομικές άδειες.
 • Τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.
 • Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεών τους.

Κατηγορίες Ακινήτων

 1. Στην πρώτη, υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες εκδηλώσεων, τα συνεδριακά κέντρα, τα πρατήρια καυσίμων, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., τα δημόσια και ιδιωτικά σχολικά κτίρια, τα νοσοκομεία και τα καταστήματα κράτησης. Για αυτά τα κτίρια υπάρχει ένα περιθώριο πέντε χρόνων για την καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.
 2. Στη δεύτερη κατηγορία – για την οποία δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία – υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.