ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – KATOIKIA ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ