Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων από 2-9-2013

 

Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 2-9-13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

 

(πηγή : www.ypeka.gr)

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4178 / 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Προϋποθέσεις υπαγωγής : Στον νέο νόμο θα συμπεριληφθούν Τα αυθαίρετα των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάστηκε πριν από τις 28.7.2011 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο χρόνος κατασκευής αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

Κατηγορίες αυθαιρέτων : Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες με βάση την ηλικία του κτιρίου και τρεις με βάση το είδος της παρανομίας.

 1. Οι αυθαίρετες κατοικίες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9.6.1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ.
 2. Οι αυθαίρετες κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις 10.6.1976 έως τις 30.1.1983 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου.
 3. Οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (πέργκολες, bbq, αποθήκης έως 15 τ.μ.) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 500 ευρώ (αν τυχόν υπάρχουν περισσότερες από μία στην ίδια ιδιοκτησία, δεν πληρώνουν χωριστά πρόστιμο).
 4. Οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) καταβάλλουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση όταν ενταχθούν στην ταυτότητα του κτιρίου (αν και εφόσον αυτή προχωρήσει).
 5. Οι μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταβάλλουν παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα «αναστολή» 30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση μέσω αγοράς συντελεστή.

Δικαιολογητικά :

 1. αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη ,
 2. υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τίτλοι ιδιοκτησίας) και του ακινήτου (εμβαδόν, οικοδομική άδεια, κτηματολόγιο όπου υπάρχει),
 3. φωτογραφίες του αυθαιρέτου,
 4. σχέδια (ανάλογα με την περίπτωση),
 5. δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσής του,
 6. «δελτίο δομικής τρωτότητας» ή «μελέτη στατικής επάρκειας» (ανάλογα με το είδος του κτιρίου),
 7. τεχνική έκθεση από τον μηχανικό και το έντυπο υπολογισμού προστίμου.

Μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να καταβάλλεται το παράβολο.

Δικαίωμα έκπτωσης : Τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% καταβάλλουν το 15% του προστίμου. Ατομα με αναπηρία άνω του 67% (και ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ) καταβάλλουν το 20% του προστίμου. Παλιννοστούντες και ομογενείς καταβάλλουν το 20% όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης για αυθαίρετα στη Θράκη. Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του προστίμου, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες το 30%. Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 70% του προστίμου.

Όποιος υπαχθεί (ημέρα υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου) στον νέο νόμο:

 1. το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102 μηνών (ή 17 εξαμήνων).
 2. το δεύτερο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί εντός 84 μηνών (ή 14 εξαμήνων).
 3. το τρίτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 60 μηνών (ή 10 εξαμήνων).

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και η ελάχιστη εξαμηνιαία στα 300 ευρώ.

Όσοι είχαν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/11 (νόμος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα) και έχουν καταβάλει ένα μέρος του ειδικού προστίμου θα μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών.

Επικοινωνήστε μαζί μας  και ενημερωθείτε για το κόστος, την διαδικασία τακτοποίησης (δικαιολογητικά, οφέλη κτλ.) καθώς και την Εκπτωση του τεχνικού μας γραφείου για την »προς τακτοποίηση»  κατασκευής σας.
Επωφεληθείτε των εκπτώσεων 40-50%   επί των ελαχίστων αμοιβών για ατομικές τακτοποιήσεις και 50-60% της ελάχιστης αμοιβής μας για ομαδικές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.