Ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

 

 

Σε ΦΕΚ ο νέος Νόμος Αυθαιρέτων (Ν.4495/2017)

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου ο νέος νόμος των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017) “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ 167Α/03-11-2017)

Δείτε εδώ τον νέο νόμο εδώ

(πηγή: https://www.lawspot.gr)