Ο Νέος Νόμος για τα αυθαίρετα (Ιούλιος 2013)

Ο Νέος Νόμος για τα αυθαίρετα (Ιούλιος 2013)

«Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»

Το πλήρες κείμενο εδώ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 7-2013

Το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης.

Ειδικότερα, όποιος υπαχθεί (ημέρα υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου) στον νέο νόμο:

- το πρώτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102 μηνών (ή 17 εξαμήνων).

- το δεύτερο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί εντός 84 μηνών (ή 14 εξαμήνων).

- το τρίτο εξάμηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 60 μηνών (ή 10 εξαμήνων).

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ και η ελάχιστη εξαμηνιαία στα 300 ευρώ.

Στις ειδικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά.) προστίθενται και οι μακροχρόνια άνεργοι, για τους οποίους προβλέπεται έκπτωση 30% του προστίμου.

Όσοι είχαν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/11 (νόμος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα) και έχουν καταβάλει ένα μέρος του ειδικού προστίμου θα μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών.

Αυθαίρετα: Μεγάλες παραβάσεις

Για τις μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετες κατασκευές χωρίς άδεια ή με υπέρβαση συντελεστή δόμησης άνω του 40% ή επιτρεπόμενου ύψους άνω του 20%) αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή στον νέο νόμο και την καταβολή παραβόλου και προστίμου.

Τα συγκεκριμένα αυθαίρετα μπορεί να τακτοποιηθούν διά παντός και να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση καθώς με την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών μετά το 2014, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος θα επιλεγούν οι περιοχές που θα πολεοδομηθούν.

Αυτός ο πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Σε όλα τα αυθαίρετα με μεγάλες παραβάσεις θα πραγματοποιείται εντός επτά ετών από τη δημοσίευση του νόμου, έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από ελεγκτή δόμησης κατόπιν υποβολής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης από τον ενδιαφερόμενο, ενώ εντός επταετίας θα πρέπει να ανταλλάσσεται ή να εξαγοράζεται ο συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης.

Αυθαίρετα: Μικρές και μεσαίες παραβάσεις

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φούρνοι σε ακάλυπτο χώρο, προσθήκη εξωτερικής μόνωσης, υπέρβαση ως 10% των διαστάσεων εξώστη, υπέρβαση της μάντρας ως ένα μέτρο κτλ.

Στις μεσαίες παραβάσεις αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την καταβολή παραβόλου και προστίμου, σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, εφόσον η υπέρβαση συντελεστή δόμησης και κάλυψης δεν ξεπερνά το 40% και ύψους το 20%. Οι κατασκευές αυτές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.

Αυθαίρετα προ του 1983 και του 1975

Αυθαίρετες κατασκευές σε κατοικίες, οι οποίες υφίστανται προ του έτους 1975, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1ης Ιανουαρίου 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου. Απαιτείται αποτύπωση της κάτοψης της ιδιοκτησίας. Σε αυτή την κατηγορία δεν μπορούν να υπαχθούν ακίνητα στα οποία υπάρχουν άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του 1983.

Δόμηση σε Γη υψηλής Παραγωγικότητας

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με τον νέο νόμο θα επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή / και βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 μέτρων από τον άξονα αυτών.

(πηγή : www.econews.gr)

Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα κτίσματα :

 • Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες θα καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Επίσης, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ ή οικογενειακό 18.000 ευρώ θα καταβάλουν 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Επιπλέον, οι παλινοστούντες ομογενείς θα καταβάλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και οι πολύτεκνοι θα καταβάλουν το 20% του ειδικού προστίμου για την κύρια κατοικία.
 • Οι τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για την υπαγωγή τους στο άρθρο 8 (ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση) της κύριας κατοικίας θα καταβάλουν το 30% του ειδικού προστίμου. Για τους μακροχρόνια άνεργους προτείνεται να καταβάλουν το 70% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ορίστηκε η πάροδος των 18 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (ΦΕΚ).

Σε ό,τι αφορά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και τις προθεσμίες τονίζονται τα εξής:

 • Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 102 μηνών ή 17 εξαμήνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.
 • Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 84 μηνών ή 14 εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του δευτέρου εξαμήνου.
 • Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ.
 • Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ του ποσού έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου, παρέχεται έκπτωση 20%. Σε αντίστοιχη περίπτωση καταβολής εφάπαξ του 30% του συνολικού ποσού, παρέχεται έκπτωση 10%.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα αυθαίρετα θα διαχωριστούν σε κατηγορίες.

 • Όσα έχουν μικροαυθαιρεσίες αλλά διαθέτουν οικοδομική άδεια,
 • Όσα έχουν μεσαίες αυθαιρεσίες, παραβίαση μέχρι 40% στην κάλυψη και τη δόμηση και μέχρι 20% στο ύψος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι οι πιλοτές και τα υπόγεια που άλλαξαν χρήση και δεν υπάρχει καθόλου οικοδομική άδεια.
 • Σε άλλη κατηγορία εντάσσονται τα κτίσματα με μεγαλύτερες παραβάσεις και δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια.

Βάσει των ρυθμίσεων, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν, προβλέπονται, όπως αναφέρει το Έθνος, ειδικές ρυθμίσεις για τρεις γενιές αυθαιρέτων, βάσει της χρονολογίας που αναγέρθηκαν.

 • Εξαιρούνται από την κατεδάφιση όλες οι αυθαίρετες κατοικίες που χτίστηκαν πριν από το 1975 με την πληρωμή παραβόλου ύψους 500 ευρώ ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια που έχει χαθεί και είχε εκδοθεί πολύ παλιά από την αστυνομία ή προέδρους κοινοτήτων κ.λπ.
 • Εξαιρούνται από την κατεδάφιση όλα τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν από το 1983. Οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν να πληρώσουν παράβολο 500 ευρώ, καθώς επίσης και το 15% του προστίμου που είχε προβλεφθεί με τον παλαιότερο μαθηματικό τύπο.
 • Όσα από τα κτίρια προ του ’83 έχουν αυθαιρεσίες έως 40% βάσει της άδειας που διαθέτουν, μπορούν να «νομιμοποιηθούν» με την πληρωμή παραβόλου 500 ευρώ και το 80% του αρχικού προστίμου.
 • Στην περίπτωση των αυθαίρετων κτισμάτων που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια ή έχουν αυθαιρεσίες άνω του 40% και έχουν ανεγερθεί μετά το 1983 θα υπάρξουν ξεχωριστές ρυθμίσεις και επιβολή προστίμου.

Για αυτά η διευθέτηση δεν θα είναι μαζική, καθώς διαφορετικά θα αντιμετωπιστούν αυτά που είναι εντός σχεδίου και διαφορετικά όσα είναι σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν εκπτώσεις αν τα πρόστιμα καταβληθούν εφάπαξ (25%) ή καταβληθεί το 30% του προστίμου εντός εξαμήνου (10%).

(πηγη : www.inews.gr)