Βεβαιώσεις Μεταβίβασης – Ενεργειακά Πιστοποιητικά

energeiaka1

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαιώσεων Μεταβίβασης Ακινήτων και Ενεργειακών Πιστοποιητικών για την σύσταση τίτλων ιδιοκτησίας, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Διαδικασία :

Βήμα 1. Παραλαβη των απαραιτήτων δικαιολογητικών απο τον ιδιοκτήτη, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

Βήμα 2. Αποτύπωση του χώρου και συλλογή επιπλέον στοιχείων,

Βήμα 3.  Έκδοση Βεβαίωσης  Μεταβίβασης Ακινήτου και Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Δικαιολογητικά :

Αντίγραφο στελέχους οικ. αδείας, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί,

Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση , ΔΟΥ, Τηλέφωνο),  Τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίγραφο Κτηματολογίου.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε: