Αυθαίρετα – Νόμος 4495/17

DSC_050790

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4495/2017
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

Προϋποθέσεις υπαγωγής : Στον νέο νόμο θα συμπεριληφθούν Τα αυθαίρετα των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάστηκε πριν από τις 28.7.2011 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο χρόνος κατασκευής αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

Κατηγορίες αυθαιρέτων : Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες με βάση την ηλικία του κτιρίου και τρεις με βάση το είδος της παρανομίας.

 1. Οι αυθαίρετες κατοικίες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9.6.1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ.
 2. Οι αυθαίρετες κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις 10.6.1976 έως τις 30.1.1983 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου.
 3. Οι μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (πέργκολες, bbq, αποθήκης έως 15 τ.μ.) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 250 ευρώ (αν τυχόν υπάρχουν περισσότερες από μία στην ίδια ιδιοκτησία, δεν πληρώνουν χωριστά πρόστιμο).
 4. Οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) καταβάλλουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση όταν ενταχθούν στην ταυτότητα του κτιρίου (αν και εφόσον αυτή προχωρήσει).
 5. Οι μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταβάλλουν παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα «αναστολή» 30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση μέσω αγοράς συντελεστή.

Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη,
 2. Υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τίτλοι ιδιοκτησίας) και του ακινήτου (εμβαδόν, οικοδομική άδεια, κτηματολόγιο),
 3. Δήλωση ανάθεσης στον υπεύθυνο μηχανικό,
 4. Φωτογραφίες του αυθαιρέτου,
 5. Τίτλοι ιδιοκτησίας,
 6. Αντίγραφα οικοδομικών αδειών και σχέδια που τις συνοδεύουν (ανάλογα με την περίπτωση),
 7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσής του,
 8. Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας (ανάλογα με το είδος του κτιρίου),
 9. Τεχνική έκθεση από τον μηχανικό και το έντυπο υπολογισμού προστίμου.

Μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να καταβάλλεται το παράβολο.

Επικοινωνήστε μαζί μας  και ενημερωθείτε για το κόστος, την διαδικασία τακτοποίησης (δικαιολογητικά, οφέλη κτλ.) καθώς και την Εκπτωση του τεχνικού μας γραφείου για την »προς τακτοποίηση»  κατασκευής σας.