Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) »Ρύθμιση των αυθαιρέτων κατασκευών»

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την ρύθμιση των αυθαιρέτων κατασκευών “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”.

Για να διαβάσετε τον Νόμο πατήστε εδώ.

Οι συνεργάτες μου και εγώ αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των σταδιων της τακτοποίησης και είμαστε πρόθυμοι να λύσουμε τυχόν απορίες που αφορούν την προς τακτοποίηση κατασκευή σας, τον υπολογισμό των προστίμων, των ειδικων παραβόλων και των αμοιβών  (τις ελάχιστες για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται και που καθορίζονται από τις νόμιμες σύμφωνα με τον  ν. 3919/2011).