Παρατάσεις που αφορούν αδήλωτες ιδιοκτησίες

1. Παρατείνεται έως τις 31.8.2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών (τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κτλ.) που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους τους προηγούμενους μήνες.

Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η δήλωσή τους στους Δήμους,, για αδήλωτα τετραγωνικά, ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων και η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο της δήλωσης.

 

2. Εκ νέου αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Με επιστολές του ο κ. Στασινός ζήτησε εκ νέου την παράταση των προθεσμιών που λήγουν στα τέλη Ιουνίου μέχρι το τέλος του έτους για:

  • νέες δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4495/2017, συμπεριλαμβανομένης της 5ης κατηγορίας
  • περαίωση δηλώσεων και υποβολή σχεδίων – δικαιολογητικών των νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017
  • υποβολής δηλώσεων αδήλωτων τετραγωνικών προς τους ΟΤΑ, που εμπλέκονται άμεσα με τις δηλώσεις αυθαιρέτων

 

3. Το ύψος της προσαύξησης των προστίμων που έχει οριστεί για δηλώσεις αυθαιρέτων μετά την 30ή Ιουνίου είναι:

  • 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στις διατάξεις έως τις 30 Ιουνίου 2021.
  • 25% εάν υπαχθεί από την 1η Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.
  • 30% εάν υπαχθεί από την 1η Ιουλίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023.
  • 35% εάν υπαχθεί από την 1η Ιουλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2024.
  • 40% εάν υπαχθεί από την 1η Ιουλίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025