Αποχαρακτηρισμός Δασικών Χαρτών

Αποχαρακτηρισμός Δασικών Χαρτών

Διαδικασια

 1. Μέχρι τις 22 Ιουλίου θα πρέπει όλες οι Διευθύνσεις Δασών της χώρας να δημοσιεύσουν στον Έντυπο Τύπο και στα Ηλεκτρονικά Μέσα, Ανοικτή Πρόσκληση των Διευθύνσεων Δασών και να καλούν όλους τους ενδιαφερομένους (φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίας, Φορείς κλπ.) να καταθέσουν στοιχεία, που να αφορούν πράξεις της διοίκησης ή στοιχεία ατομικών διοικητικών πράξεων που αποδεικνύουν ποιες εκτάσεις έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα.
 2. Η κατάθεση των στοιχείων στις Δ/νσεις Δασών θα γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που θα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων.
 3. Μετά τη συλλογή των στοιχείων, οι Δ/νσεις Δασών θα πρέπει να εξετάσουν τις αιτήσεις και να αποφανθούν αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου και πρέπει να γίνουν δεκτές.
 4. Τον Αύγουστο οι Δ/νσεις Δασών θα διορθώσουν τους Δασικούς Χάρτες με τα στοιχεία των συλλογικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, που θα έχουν συλλεχθεί και θα προχωρήσουν στην ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ των Δασικών Χαρτών.
 5. Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η Ανάρτηση του νέου Δασικού Χάρτη μετά από την αναμόρφωση του, με άνοιγμα της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κτηματολογίου, για υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες.
 6. Αμέσως μετά θα γίνει η συγκρότηση Νέων Επιτροπών Αντιρρήσεων Εξέταση Αντιρρήσεων.

Η διαδικασία αναμόρφωσης και ανάρτησης αφορά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει να αναμορφωθούν υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα.

Δικαιολογητικά

 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 2. Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων
 3. Προεδρικά διατάγματα χαρακτηρισμού περιοχής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής.
 4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
 5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.

Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική μέχρι τον Αύγουστο του 2020;

Α) Για Οικοδομικές Άδειες που εκδόθηκαν προ του έτους 1975 θα πρέπει να προσκομιστούν:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 3. Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά τον χρόνο έκδοσης της.

Β) Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν τις 25-11-2011, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 4. Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά τον χρόνο έκδοσης της.

Παρατηρήσεις:

 1. Εαν έχετε οικοδομική άδεια και έχετε ήδη υποβάλλει αντιρρηση και εφόσον έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων με αντιρρήσεις ή με αίτημα προδήλου σφάλματος δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε στην Δ/νση Δασών το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Εαν έχετε υποβάλλει αίτηση προδήλου σφάλματος κατά την ανάρτηση του χάρτη και απορρίφθηκε μπορείτε να υποβάλλεται εκ νέου πληρώνοντας το αντίστοιχο παράβολο που αντιστοιχεί στην έκταση που διεκδικείτε.
 3. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά με προκαθορισμένο τρόπο όταν θα ανοίξει η φόρμα για την υποβολή νέων αντιρρήσεων.
 4. Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες (ή 80 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.
 5. Πρόδηλα σφάλματα θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που κρίνονται στη συνέχεια ότι δεν είναι πρόδηλα, θα εξετάζονται ως αντιρρήσεις από τις ΕΠΕΑ, με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

Πηγη: https://ecopress.gr/odigos-pos-na-kerdisete-ti-machi-tou-apocharaktirismou-stous-dasikous-chartes/

ΦΕΚ: https://ecopress.gr/wp-content/uploads/dasiko.pdf