Βιογραφικό: Συγγρός E. Γεώργιος MSc, MEng

Γεννηθείς το 1978 εις τα Ν. Λιόσια Αττικής ο Γεώργιος Ε. Συγγρός  αποφοίτησε το έτος 2004 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, με εξειδίκευση στον τομέα Δομοστατικής.

Το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον τομέα της Ενέργειας του Πανεπιστημίου Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξιδείκευση στην Εξοικονόμηση Ενέργειας, Πράσινα Κτίρια και Βιωσιμότητα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2004, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, σε ιδιόκτητο τεχνικό γραφείο ιδιωτικών έργων και εν συνεχεία ως εξωτερικός συνεργάτης, με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου, ιδιωτικών οργανισμών, τεχνικών γραφείων, εμπορικών και κατασκευαστικών εταιρειών.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του:

 • Διαχείριση Κτιριακών και Ενεργειακών Έργων
 • Εκπόνησης Μελετών: Τοπογραφικών, Αρχιτεκτονικών, Στατικών
 • Επιμετρήσεις, Σύνταξη Προσφορών και Προϋπολογισμών Έργων
 • Έκδοση Αδειών Δόμησης - Αδειών Ίδρυσης και  Λειτουργίας
 • Νομιμοποιήσεις – Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Κτισμάτων
 • Επίβλεψη Κατασκευών – Επισκευών, Οργάνωση και Συντονισμός Τεχνικών Συνεργείων
 • Διαχείρηση – Συμμετοχή σε Ευρωπαικά και Ερευνητικά Προγράματα
 • Ιδιότητα Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Ασφαλείας
 • Ιδιότητα Ελεγκτή Δόμησης
 • Ιδιότητα Ενεργειακού Επιθεωρητή

Σπουδές – Επαγγελματικές Συμμετοχές:

 • Μέλος του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος.
 • Μέλος του Project Management Institute (PMI).
 • Μέλος του Institute of Civil Engineers (GMICE) του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α.Μ. ΤΕΕ: 99766
 • Μέλος Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ: 7931
 • Μέλος Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, Α.Μ.: 2108
 • Μέλος Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Τεχνολογία της Ενέργειας» του Πανεπιστημίου Heriot – Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Δομοστατικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών

Λοιπές Δραστηριότητες – Επιτεύγματα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Ενέργεια με διάκριση.
 • Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Embodied energy and embodied CO2 emissions of building constructive materials in typical Hellenic dwellings», στο διεθνές συνέδριο ‘’ Science in Technology 2015’’, Αθήνα.
 • Συμμετοχή - Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Embodied CO2 Emissions of Building Construction Materials in Hellenic Dwellings», στο διεθνές συνέδριο SBE16 – International Conference «Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale», στην Θεσσαλονίκη.
 • Δημοσίευση επιστημονικής εργασίας: «Embodied CO2 Emissions of Building Construction Materials in Hellenic Dwellings» in Elsevier’s “Procedia Environmental Sciences. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029617301172)

Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων:

Driving business towards Sustainable Development Goals 

Circular Economy – Sustainable materials management

Successful Negotiation Strategies and Skills, Certificate

Construction Management, Diploma

Greening the Economy: Sustainable Cities, Certificate

Management of Urban Infrastructures, Certificate

Erasmus University Rotterdam 

Lund University, VITO, NTUA

University of Michigan

New Skills Academy, UK

Lund University, Sweden

École Polytechnique Fédérale de Lausanne