Νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» 2019


Στα μέσα Ιουλίου ξεκινά ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» για το 2019 .

Αναμένεται η δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά υπαγωγής των νοικοκυριών από την ερχόμενη εβδομάδα.

Α. Προϋποθέσεις

 1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά μόνο κύριες κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα) αλλά όχι και ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα).
 2. Η κύρια κατοικία πρέπει επίσης να υφίσταται νόμιμα.
 3. Η κατοικία πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Α Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 4. Η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή ο οποίος θα καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.

Β. Τι πρέπει να προσέξετε

 1. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από το 50% μέχρι το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 2. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει εκτός από την απευθείας επιχορήγηση των νοικοκυριών και την επιδότηση άτοκου δανείου για τα νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες.
 3. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβληθούν με την πλατφόρμα που λειτούργησε και στον πρώτο κύκλο να ανοίγει τις πύλες της σταδιακά ανά ομάδα Περιφερειών της χώρας.
 4. Το νέο πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό της τάξεως των 270 εκατ. ευρώ και θα αφορά περί τα 25.000 νοικοκυριά.

Γ. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Επιπροσθέτως, η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Δ. Τα βήματα

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα
 2. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το Taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο.
 3. Η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 5. Ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος. Επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 6. Το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία.
 7. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου.
 8. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για να διενεργηθεί έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας εντός 30 ημερών.
 9. Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 10. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ίδιων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων.
 11. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 12. Μετά την εκτέλεση των παρεμβάσεων πρέπει να απευθυνθούν εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ).
 13. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ ο ωφελούμενος/σύμβουλος έργου καταχωρίζει στο σύστημα τα στοιχεία του και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων.
 14. Ο ωφελούμενος καταχωρίζει τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά.
 15. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ίδιων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές.
 16. Όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.


 

 

Την Δευτέρα (04 Φεβρουαρίου 2019), τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης της ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με τον φορέα, η νέα εφαρμογή είναι φιλική προς τον χρήστη, εύχρηστη και πλήρως λειτουργική.

Μέσω αυτής ο δικαιούχος μπορεί να καταχωρίσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση ιδιοκτησίας του, όπως τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου, των δικαιωμάτων, των συνυποβαλλόμενων στη δήλωση εγγράφων και να εντοπίσει το ακίνητό του στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής η απεικόνιση να είναι τρισδιάστατη, βασισμένη σε αεροφωτογραφίες του 2016 με ευκρίνεια 25 εκατοστών, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μπορούν να εντοπίσουν την περιουσία τους, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται σε μη προσβάσιμα σημεία.

Η καταχώρηση της δήλωσης γίνεται μέσω των κωδικών του TAXISnet, με τον εντοπισμό του ακινήτου να είναι υποχρεωτικός γατί σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται και η πληρωμή, στην οποία οι πολίτες θα κληθούν να καταβάλουν 35 ευρώ ανά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ενώ στις αγροτικές περιοχές αν το ίδιο άτομο έχει περισσότερα δικαιώματα στον ίδιο δήμο, τότε θα πληρώσει μόνο δύο φορές το «κτηματόσημο».

Για την ηλεκτρονική σελίδα του κτηματολογίου πιέστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής πιέστε εδώ

 

 

Με αφορμή περιστατικού που κλήθηκα να αντιμετωπίσω σήμερα σε μια οικία, είπα να αναφέρω 1-2 πληροφορίες συνοπτικά για το περιστατικό (αίτια, συνέπειες, αντιμετώπιση).

Το σκυρόδεμα αποτελεί εν γένει περιβάλλον προστασίας των οπλισμών (χάλυβα) που περικλείει για δύο κυρίως λόγους:
1ον. Λόγω της αλκαλικότητας του. Συνοπτικά κατά την πήξη του το τσιμέντο παράγει υδροξείδιο του ασβεστίου, το οποίο φέρει ως αποτέλεσμα υψηλό αλκαλικό ΡH (τιμές>12). Το υψηλό αυτό ΡΗ δημιουργεί στην επιφάνεια του οπλισμού ένα προστατευτικό στρώμα οξειδιών του σιδήρου που εμποδίζουν την διαβρωσή (σκουριά) του οπλισμού και 2ον. Το σκυρόδεμα αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στην επαφή του οπλισμού με διάφορα φυσικά διαβρωτικά προιόντα του περιβάλλοντος.

Πρόβλημα – Αίτια διάβρωσης:
Με την πάροδο των ετών όμως το σκυρόδεμα μπορεί να χάσει την προστατευτική του ιδιότητα είτε λόγω της ενανθράκωσης του (το παραγόμενο υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με CO2 προκαλώντας την μείωση του ΡΗ του σκυροδέματος σε τιμές κάτω του 9) είτε λόγω της εισχώρησης σε αυτό διαβρωτικών ρύπων (χλωριόντων) που διαπερνούν το στρώμα οξειδιων και προκαλούν την διάβρωση του χάλυβα. Με την σειρά της η διάβρωση του χάλυβα προκαλεί αύξηση του όγκου του με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικών τάσεων και ρηγματώσεων εντός του σκυροδέματος που οδηγούν τελικά στην ρηγμάτωση, κηλίδωση ή αποφλοίωσή του σκυροδέματος.
Η ταχύτητα της διάβρωσης του χάλυβα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, την μείωση του ΡΗ, την παρουσία αλάτων και την επαφή του χάλυβα με το περιβάλλον.

Συνέπειες της διάβρωσης:
Με την οξείδωση του χάλυβα μειώνεται η ενεργός διατομή του και συνεπώς μειώνεται η στατική επάρκεια της κατασκευής. Επιπροσθέτως, οι ρηγματώσεις αυξάνουν τη διαπερατότητα του σκυροδέματος σε CO2 δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για νέες ρηγματώσεις και τη γρήγορη διάβρωση του υπολοίπου οπλισμού. Συμβάλει δε και στην μείωση της πυραντίστασης του δομικού στοιχείου ενώ επιπροσθέτως δημιουργεί πρόβλημα στην αισθητική εμφάνιση του στοιχείου.

Αντιμετώπιση της διάβρωσης:
α. Αφαίρεση του μη υγιούς τμήματος σκυροδέματος. Τα αποσαθρωμένα τμήματα του σκυροδέματος καθαιρούνται και αποκαλύπτονται πλήρως το υγιές σκυρόδεμα και ο διαβρωμένος οπλισμός.
β. Αφαίρεση της σκουριάς από τον οπλισμό (τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή κλπ.).
γ. Προστασία του εκτεθειμένου οπλισμού (επάλειψη με αντιδιαβρωτικά αλκαλικά προϊόντα).
δ. Αντικατάσταση του διαβρωμένου σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα.
ε. Στοκάρισμα